Kategorier
Champagne Frankrike Munskänkarna

Champagne oxiderar när den lagras på fällningen

Kronkapsyl har membran med olika permeabilitet för oxidation

Det är allmänt känt att vid lagring på flaska med jästfällningen, så sker en process som kallas autolys. Jästet läses upp och bidrar till mognaden.

Det är mindre känt att det faktiskt pågår en andra process, som producenterna försöker styra. Nämligen oxidation. Det går att välja kronkapsyl med olika grad av syregenomsläpplighet. Det är plastmembranet som är ett semi-permeabelt membran.

Det låter lite konstigt, för det är ju tryck i flaskan, men det hela förklaras med osmos. Luften som finns i flaskan får brist på syre som utjämnas med osmos. CO2 molekylen är mycket större än O2 molekylen och tränger därför inte igenom membranet. Dessutom är mycket CO2 löst i vätskan.

Det finns även de som fortfarande använder naturkork vid lagringen på flaska. Även naturkork släpper igenom lite syre.

Producenterna kan alltså påverka smaken på en Champagne genom att välja kronkapsyler med olika typer av membran som släpper igenom olika mycket syre. Det här är en mycket långsam process och kräver år av lagring innan resultaten kan registreras. Det kan bli lite snopet att en champagne slår över i smak till följd av oxidation, eller så gillar man det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *