Vi är prentavin

 

Eric och Ann Stein

Tillsammans är vi som bäst när vi besöker producenter. Min fru Ann tar normalt de flesta bilderna och det är hon bra på. Hon jobbar med utskick, affischer och webbsidor. Som redaktören för Munskänken sa: Ann har en extra bra blick för fina bilder, dessutom är hon en fena på Adobe Photoshop. Men den här har hon inte tagit.

Även jag passar på att ta en och annan bild, men det är mest jag som författar texterna. Håller presentationer med provningar och genomför vinutbildningar.

Vi har båda två betyg i vinkunskap från Munskänkarna. Det är en styrka att kunna prova viner tillsammans.