Kategorier
German wine Sekt

Nu blir det skillnad på sekt och kvalitetssekt i Tyskland

VDP har nu antagit ett nytt regelsystem för tysk sekt. Det kommer att ansluta till VDPs regelsystem för stilla viner med tillägg bland annat för krav på klassisk metod och lagringstid 15 och 36 månader.

Följande kategorier finns

  1. VDP Gutssekt
  2. VDP Ortssekt
  3. VDP Erste Lage
  4. VDP Grosse Lage